Flokë të shkurta në mode

Ekzistojnë shumë tipa të ndryshëm të stilit të flokëve të shkurta për të gjitha llojet e flokëve. Vera janë koha e duhur për të gjetur një stil të ri të flokëve!

Shpresojmë që ndonjëri nga stilet e flokëve të ekspozuara me fotografi të jetë stili që ju pëlqen juve.

Shikoni me kujdes fotografitë dhe zgjidhni stilin përsosur të flokëve, i cili i përshtatet fytyrës suaj.

Forma e fytyrës ka shumë rëndësi për zgjedhjen e mënyrës se si do t’i shkurtoni flokët.

Vera janë koha e duhur për të gjetur një stil të ri të flokëve!