Flokët e thatë janë shumë të thyeshme

Thyerja e qimeve më së shpeshti është pasojë e trajtimit agresiv siç janë ngjyrosja, rrafshimi apo bërja gërshetë e tyre.

Në këtë mes është edhe sindroma e Cushinit, çrregullimi i punës së gjëndrave mbiveshkore që shkakton prodhim të shtuar të hormonit kortizol.

Kjo gjendje më shpesh është trashëguese apo pasojë e lëndimit të gjëndrave paratiroide gjatë ndonjë ndërmarrjeje kirurgjikale të kokës apo të qafës.

Niveli tepër i ulët i hormonit paratiroid në gjak shkakton ndryshimin e nivelit të kalciumit dhe të fosforit, gjë që çon në thyerje të flokëve të thatë.