Lidhjet e dashurisë

Kjo mund të jetë një nga pikat më të paqarta të një lidhjeje mashkull-femër, që do të mbetet përgjithmonë një dilemë.

Jo të gjitha lidhjet duhet të bazohen në interesimin e meshkujve, megjithatë autorja del në përfundimin e qartë se ai duhet të jetë i pari që jep sinjalet.

Vetëm në këtë mënyrë një femër mund të jetë e sigurt se ai do të jetë vërtet i interesuar dhe nuk është duke e shfrytëzuar thjesht rastin. Të jesh seksi është një koncept që ndryshon nga momenti në moment, ashtu siç ndryshon edhe një lidhje detajet pozitive dhe negative. Fillimisht një femër duhet të evitojë komentet seksuale.

E vetmja gjë që duhet të bëjë është të flirtojë me gjeste si për shembull të mbajë dhe lëvizë lehtë dorën sipër gjurit të saj. Kur një lidhje bëhet serioze, edhe sjellja e saj duhet të jetë më intime. Kur arrihet në një pikë të caktuar edhe ajo ka të drejtë të luajë me këmbën poshtë tavolinës.