Muaji i Mjaltit

A ju ka shkuar ndonjëherë mendja prej nga e ka prejardhjen kjo fjalë dhe çfarë kuptimi ka?  Është e vështirë të gjendet origjina e fjalës ” Muaji i Mjaltit”.

Por hulumtimet e para sugjerojnë që kjo fjalë është përdorur për herë të parë në shekullin e 16-të.  Një definim i përafërt i fjalës ” Muaji i Mjaltit”  mendohet që del nga ideja se muaji i parë i martesës është më i ëmbli.

Fjala në gjuhën angleze “honeymoon” që në shqip do të thotë ” hëna e mjaltë” shpjegon kuptimin e kësaj origjine. Dashuria dhe afeksioni i çiftit të sapomartuar është krahasuar me shprehjen hënës, e cila sapo të bëhet e plotë, menjëherë fillon të zbehet.

Në botën e sotme, muaji i mjaltit është koha kur të sapomartuarit, festojnë martesën e tyre  si rezultat i një jetë të përbashkët.

Tradita për të marr një udhëtim të përbashkët besohet se ka origjinën në Evropë dhe është bërë që të sapomartuarit të vizitojnë miqtë dhe familjarët e tyre të cilët nuk kanë qenë pjesëmarrës në ceremoninë e martesës.