Për mbipeshenë përgjegjës është kromozomi 16

Një grup i shkencëtarëve franceze nga Lila, se bashku me koleget nga vendet e tjera evropiane, kane zbuluar një shkak te ri te peshe se tepërt, i cili është i lidhur për anomalinë e kromozomit 16.

Mungesa e një pjese te vogël te kromozomit 16, shkakton zhdukje te 30 gjeneve.
Ne baze te grupit ndërkombëtar te shkencëtareve, te personat me këtë anomali te kromozomit 16, rreziku nga paraqitja e peshës s e tepërt rritet për 5.000 përind.

Këta shkencëtarë supozojnë se anomalitë ne kromozomin 16 ndikojnë edhe ne paraqitjen e sëmundjeve neuropsikiatrike si skizofrenia dhe autizmi, mirëpo duhet te bëhen hulumtime plotësuese për ta vërtetuar ketë supozim.