Si ndryshon seksi me kalimin e viteve ?

seksiAftësitë seksuale tek meshkujt dhe tek femrat ndryshojnë me kalimin e vitete. Këto ndryshime kanë të bëjnë me dëshirën seksuale, zakonet preferencat apo nevojat. Megjithatë partnerët jo gjithmonë bëhën pjesë e këtyre ndryshimeve pavarësisht kalimit të viteve apo përformacës seksuale të partnerit. Duke anashkaluar këto probleme dhe dëshirën për ndryshime çifti mbetet përsëri solid.

Ndryshimi më evident është tek femrat por kjo nuk do të thotë apo të kemi parasysh keqkuptime apo krijimin e situatave të mundshme që mund të ndodhin. Këto ndryshime vijnë si pasojë e kalimit të viteve dhe jo me ndryshim dëshirash apo mundësie