Sjellja jo e mire ju dëmton juve

Raportet e mira ne mes te njerëzve janë burim i shëndetit trupor dhe mendor.

Gjithashtu vlen e dhe e kundërta, ndjenjat negative ndaj rrethit janë burim i tendosjes fizike dhe mendore.

Çdoherë duhet ta keni parasysh se hidhërimi me se shumti do t’ju dëmtoje juve. Prandaj qe te jeni te lumtur përmbajuni kësaj këshille.

Thoni  faleminderit dhe me fal. Asnjëherë mos nguroni ti përdorni këto fjale. Ato tregojnë se keni natyre te bute dhe te mire. Pos kësaj me këto fjale do ti nxisni te tjerët qe t’ju respektojnë me shume”.