Posts tagged with "klimaksi mashkullor"

Misteret e burrit në andropauzë

Misteret e burrit në andropauzë
Andropauza, ose klimaksi mashkullor, është një shqetësim shëndetësor shumë kritik për burrat dhe për gratë që i duan këta burra. Ajo shfaqet në çdo moshë duke filluar nga 30 vjeç e lart. Shpesh, ajo shfaqet fshehurazi dhe jo të gjithë burrat e vuajnë në të njëjtën mënyrë. Vetëm15% e burrave e vuajnë andropauzëën në mënyrë tipike, me ndryshim të theksuar te karakterit, ashtu siç do ta përshkruaj më poshtë.  Read More →