Posts tagged with "Pikat çures"

Pikat çures – Efelidet

Pikat çures – Efelidet
Këto janë ndërrime në lëkurë të cilat trashëgohen. Lajmërohen zakonisht tek çubardhët dhe janë me ngjyrë të kaftë të çeltë.Prof. ass. Mybera Ferizi, dr.sci Lëkura duket si e stërpikur me ngjyrë. Në fëmijëri të hershme paraqiten dhe me moshë ato fillojnë të zbehen dhe disa herë edhe zhduken krejt. Paraqiten zakonisht në sipërfaqet ku ndikojnë rrezet e diellit më së shumti.  Read More →