Posts tagged with "sëmundjet e prostatës"

Impotenca e mashkullit

Impotenca e mashkullit
Mungesa e libidos mund të reflektohet dhe si pamundësi dhe paaftësi të përjetohet orgazma, zvogëlim i dëshirës për marrëdhënie seksuale, si dhe humbje e dëshirës dhe kënaqësisë seksuale. Njëra nga arsyet mund të jetë ndonjë problem psikik, ndërkaq arsye tjetër mund të jetë prodhimi i zvogëluar i te ashtuquajtura hormone gonadotrope.  Read More →