Posts tagged with "SHKAKTARET E CELULITIT"

100 keshilla mjekesore per cdo njeri

100 keshilla mjekesore per cdo njeri
Si te  shmangni problemet e hipertensionit, zemre s, kancerit, hollimit te  kockave e shume  se mundjeve te  tjera, ke shilla dhe sugjerime pe r parandalimin dhe kurimin tyre. She ndeti fizik e mendor jane  ato çka e be jne  te  plote  trupin e njeriut e vete  jete n, por si ndikon aktiviteti fizik ne  she ndetin tone . Shqete simet qe  shfaqen dhe shume  ke shilla mjeke sore pe r t’i shmangur ato. Recetat me  te  fundit qe ...